Deratyzacja, odszczurzanie- zwalczanie gryzoni będących szkodnikami sanitarnymi i magazynowymi przy zastosowaniu metod fizycznych, mechanicznych , biologicznych i chemicznych.

Gryzonie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szczury i myszy przyczyniają się do rozprzestrzeniania się groźnych chorób zakaźnych, mogą być zarzewiem epidemii. Roznoszą i są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się takich chorób jak gorączka krwotoczna, szczurza gorączka, choroba Weila,  a nawet tyfus plamiasty.

Gryzonie powodują uszkodzenia urządzeń i maszyn produkcyjnych, zniszczeń instalacji elektrycznych, informatycznych oraz innych sieci przyłączeniowych. Ponadto wyrządzają szkody zanieczyszczając i niszcząc żywność i surowce.

Nasze usługi wykonujemy:

  • w mieszkaniach prywatnych
  • żłobkach, przedszkolach i szkołach
  • internatach i akademikach
  • szpitalach i przychodniach
  • spółdzielniach mieszkaniowych
  • barach, restauracjach, zajazdach i hotelach
  • urzędach miasta
  • działkach ogrodowych itp.

Na każdym etapie wykonywania zabiegów najważniejsze jest Państwa bezpieczeństwo. Gwarantujemy dobór skutecznych i bezpiecznych metod deratyzacji z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.