Fumigacją nazywamy zwalczanie szkodników za pomocą substancji chemicznych w formie dymu (much, komarów), pary lub gazu (kretów, nornic, insektów zbóż i drewna). Substancje używane do tego procesu to fumiganty.

 

GAZOWANIE KRETÓW

Oferujemy usługę zwalczania kretów i nornic metodą gazowania nor – fumigacja.

Stosowana przez nas metoda jest jedyną sprawdzoną i w 100 % skuteczną.

Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Jedna tabletka o wadze 3 g wydziela 1 g fosforowodoru. Wydzielany gaz niszczy krety pozostawiając je w norach co działa odstraszająco na pozostałe osobniki.

Kret jest objęty częściową ochroną i można go zwalczać jedynie na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych.

FUMIGACJA MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH

Do zabiegu fumigacji stosujemy gaz o nazwie fosforowodór, który jest gazem toksycznym zarówno dla szkodników, jak również dla zwierząt i ludzi (posiadamy odpowiednie uprawnienia na stosowanie gazów toksycznych).

Gaz działa szkodliwie na drogi oddechowe oraz układ nerwowy owadów – powoduje ich paraliż i problemy z oddychaniem. Fosforowodór w naturalnej postaci jest bezbarwny i bezwonny, z kolei gaz powstały z fosforków metali ma specyficzny zapach – ma on charakter ostrzegawczy.

Stosowanie fosforowodoru nie wpływa w żaden sposób na jakość i wartości zdrowotne produktu, zboża nie zmieniają zapachu, wyglądu, właściwości mielenia i wypiekania. Bardzo dobrze miesza się z powietrzem, z racji tego, że jest od niego cięższy. Stosowany do gazowania zboża w odpowiednim stężeniu jest bezpieczny pod względem wybuchowości.

Wykorzystując metodę fumigacji fosforowodorem populacja danego szkodnika ginie średnio w czasie od 3 do 7 dni. Czas ten zależy od warunków wewnątrz obiektu oraz od gatunku samego szkodnika.

USUWANIE SZKODNIKÓW DREWNA

Do najczęstszych należą:

Szkodniki te tzw. ksylofagi żerują na drewnie przetworzonym tj. więźbie dachowej, drewnie konstrukcyjnym, meblach, podłogach i innych elementach drewna obrobionego. Kołatek domowy żywi się kilkoma rodzajami pokarmów tj. iglastym oraz liściastym drewnem, natomiast spuszczel pospolity żeruje na drewnie iglastym.
Inne rzadziej występujące ksylofagi to:

  • kołatek uparty,
  • tykotek pstry,
  • miazgowiec brunatny,
  • trzeń korowy,
  • zmorsznik czerwony,
  • wyschlik grzebykorożny.

Wykorzystywane przez nas metody likwidowania insektów drewna:

  • gazowanie fosforowodorem
  • stosowanie środków płynnych